مشاوره راه اندازی کسب و کار

 

پاسخ سوالات مختلف خود را در حوزه های ذیل با ما داشته باشید:

  1. اگر به دنبال ایجاد کسب و کار هستید و نمی دانید از کجا شروع کنید ؟
  2. چگونه شرکت ثبت کنید ؟
  3. چگونه تغییرات شرکت را ثبت کنید؟
  4. چگونه ایده خود را محقق کنید ؟
  5. علامت تجاری خود را چگونه ثبت کنید ؟
  6. چگونه ثبت اختراع داشته باشید ؟

https://qgsco.com/my-account/