متخصصان اکتشاف،استخراج و سرمایه گذاری کلینیک کیفیت گستر شریف در حوزه معدن

مشاهده زومه آقای مهندس رحیمی کارشناس معدن

مشاهده رزومه آقای مهندس کیانی کارشناس معدن

جهت دریافت مشاوره اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

  • ارتباط واتساپ/تلگرام
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .