مشاوره راهبردی کسب و کار

 

در این بخش پاسخگوی نیازهای شما در این زمینه ها هستیم .

  1. مشکلات در راهبری کسب و کار خود و تعدد افکار در هئیت مدیره دارید ؟
  2. منابع انسانی از دغدغه های کسب و کار شما می باشد ؟
  3. نیاز به توسعه در کسب و کار دارید و به دنبال شیوه های نوین توسعه کسب و کار دارید ؟
  4. با مسائل قانونی در کار تامین اجتماعی مواجه شده اید ؟
  5. کسب و کار شما نیاز به استانداردسازی و اصلاح فرآیند ها دارد ؟
  6. بهره وری کسب و کار شما پایین است ؟
  7. نیاز به استاندارد های ایمنی و بهداشت (HSE)  دارید ؟
  8. استاندارد های فرآیندی در شرکت شما اجرا نشده است ؟ISO 9001 , ISO 22001 , ISO 45001, ISO 1705 ,ISO 14001

 جهت ارسال درخواست مشاوره کلیک کنید